Napisz do nas Strona główna Kontakt Archiwum

Uwaga na oszustów!

Image Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce nadkomisarz Krzysztof Kühl wydał apel do mieszkańców powiatu, ostrzegając m.in. przed nasilającą się, nową metodą oszustwa. Jej ofiarą padają najczęściej osoby starsze. Przestępca dzwoni do ofiary podając się za krewnego (wnuczka), który jest w potrzebie (zakup samochodu, lekarstw). Prosi o przekazanie pieniędzy podstawionej wspólniczce lub wspólnikowi. Policja apeluje o większą ostrożność w czasie takich kontaktów i dokładne sprawdzanie rozmówców. Prosi także o zgłaszanie przypadków podobnych kradzieży. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem apelu: tutaj.
sierpień 2007

Koźmice mają 800 lat ?

Szczepanów Wiemy, że nazwa Koźmice po raz pierwszy pojawia się w dokumencie pochodzących z XIII wieku. Dokumentem tym jest Vita Minor autorstwa Wincenta z Kielczy (zwanego także Wincentem z Kielc). Vita Minor czyli Żywot Mniejszy biskupa Stanisława ze Szczepanowa to dzieło zawierające opisy cudów zdziałanych dzięki wstawiennictwu biskupa Stanisława. Księga ta powstała na potrzeby procesu kanonizacyjnego św.Stanisława, historycy uważają, że napisano ją w roku 1250, trzy lata przed kanonizacją. Przy datowaniu nazwy "Koźmice" właśnie na Vita Minor powołuje się między innymi Studium Ruralistyczne Koźmic Małych autorstwa Bogusława Krasnowolskiego.
Zajrzyjmy zatem do wnętrza owej starej księgi. Interesujący nas przypadek opisany został w artykule nr XVIII. Tytuł tego artykułu brzmi:O przywróceniu zdrowia kobiecie, która miała rękę i nogę sparaliżowaną.
W kilku zdaniach opisano przypadek cofnięcia paraliżu ręki i nogi kobiety o imieniu Jutrka (inni podają : Jutta lub Juta) z Koźmic (w oryginale: Jutrca de Cosmitz). Paraliż wystąpił wskutek porodu, który miał miejsce w dniu św.Wojciecha, czyli 23 kwietnia. Niedowład obu kończyn nie ustępował przez co najmniej 5 miesięcy, co potwierdzają świadkowie: pleban z Soli (ówczesna nazwa Wieliczki) ksiądz Jan oraz zapewne sąsiadka lub krewna Jurki, której imienia nie znamy,a wiemy jedynie, że była wdową po nijakim Sulimyśle. Świadectwo plebana z Wieliczki jest tu jak najbardziej na miejscu, wszak Jutrka była jego parafianką (Koźmice należały do parafii w Wieliczce).W modlitwie Jutrka uzyskała poradę męża ubranego na biało (anioła ?) aby poleciła się biskupowi Stanisławowi. Po tym jak uczyniła ślub, została uzdrowiona - paraliż minął.
Opisany tu przypadek musiał mieć zatem miejsce przed 1250 rokiem. Wincent używa określenia Jutrka "z Koźmic"; wynika z tego, że wieś musiała już istnieć jakiś czas. Można przyjąć, że istniała już na początku XIII wieku. Czyli wieś o nazwie Koźmice istnieje już 800 lat ! Przypomnijmy jeszcze, że Kraków obchodził w tym roku 750 rocznicę lokacji miasta. Szczepanów Z dokumentu wynika także, że musiał już wówczas na ziemi wielickiej istnieć silny kult krakowskiego biskupa Stanisława. Kult ten wiązał się (i wiąże się nadal) miedzy innymi z pielgrzymowaniem do miejsca męczeńskiej śmierci biskupa – kościoła na Skałce w Krakowie a także do Szczepanowa, miejsca narodzin Stanisława. Szczepanów to niewielka miejscowość w pobliżu drogi krajowej nr 4, pomiędzy Brzeskiem a Wojniczem, około 50 km od Koźmic. Czy z dziękczynną pielgrzymką po uzdrowieniu wyruszyła do Szczepanowa także Jutrka ?
Na koniec jako ciekawostkę warto zauważyć, że nasz wielki dziejopis narodowy, Jan Długosz pisząc Żywot św.Stanisława Biskupa Krakowskiego prawie 200 lat po Wincentym, czerpał obficie z jego dzieła. Opisując dokładnie przypadek Jutrki pomylił imię zmarłego męża (Mikołaj) i błędnie roszyfrował nazwę Cosmitz jako Kosmyrzów (dzisiaj:Kocmyrzów) w parafii Luborzyca.
Andrzej Pasula
Przy przygotowywaniu tego tekstu wykorzystano informacje z następujących źródeł:
  • http://sowa.website.pl/cmentarium/
  • http://mapage.noos.fr/jadwiga/pirowski
  • www.wikipedia.pl
  • Życie św.Stanisława Biskupa Krakowiskiego Jan Długosz
U góry drzeworyt przedstawiający wskrzeszenie Piotrowina przez biskupa Stanisława. Na dole: Pielgrzym na drodze do kaplicy św.Stanisława w Szczepanowie - rysunek Napoleona Ordy z II poł. XIX wieku.
Dzięki czujności czytelników naszej strony udało się skorygować błąd, który wkradł się do jednej z dat przywołanych w artykule. Kraków oczywiście obchodził 750 rocznicę lokacji.
sierpień 2007

Koźmiczanie w Kalwarii

17 sierpnia rozpoczął się tradycyjny już Kalwaryjski Odpust Wniebowzięcia. Barwne i oryginalne stroje uczestników procesji współgrają wspaniale z przyrodą i architekturą kalwaryjskich dróżek. Ciekawy reportaż uchwycony obiektywem Katarzyny Dziedzic. To naprawdę warto zobaczyć.
asysta
Asysta kalwaryjska
asysta
Ostatnie poprawki
górale
Oczekiwanie...
chleb
Ołatarzyk procesyjny
obraz
W procesji
pary
Młode pary
chłopiecdziewczynka
Krakowiaczek i krakowianka
glempmłodzi
Prymas Polski,kardynał Józef Glemp i Młoda Para
obraz
Delegacja Koźmic Małych: na pierwszym planie od lewej Pani Tomczykiewicz, Jozefa Maślanka, z tyłu siedzą od lewej: Kazimiera Stelmach i Władysława Pająk. Stoją od lewej: Beata Pająk z córką na ręce - Aleksandrą, Stanisław Dziedzic i Katarzyna Dziedzic.
Zdjęcia: Katarzyna Dziedzic
katarzyna
sierpień 2007
kozmice.pl